Info
A.J. Zwart is als schilder de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen.
Om een overzicht te geven van wie Aad/ Arie Zwart was en welke werken heeft gemaakt hebben wij deze site opgezet.

De schilderijen welke u op deze site tegenkomt zijn in principe niet ter verkoop. De informatie en foto's hebben wij verzameld van o.a. internet sites en uit veiling catalogi. Het kan dan eventueel ook voorkomen dat uw werk hierin is opgenomen, zonder dat wij het weten.

Heeft U een werk van Zwart of zou u iets willen weten dan kunt U gerust met ons kontakt opnemen.

Naast het informatieve gedeelte, het geen onze hoofddoelstellng is, willen wij echter ook graag aan de vraag voldoen en bemiddelen in de aan- en verkoop van werken. Zie hiervoor de speciale afdeling "Ter verkoop aangeboden".

Wij zijn nog druk bezig de informatie uit te breiden en meer foto's toe te voegen.
Mocht u op- en of aanmerkingen hebben dan vernemen wij dat graag.